کانال تلگرام

آرشیو "صرفا جهت اطلاع"

یک بام و دو هوای شهرداری جهرم صرفا جهت اطلاع:

یک بام و دو هوای شهرداری جهرم

صرفا جهت اطلاع شهرداری برای جلوگیری یک بام و دو هوا در امورات شهر ...

نمایندگی استاندارد در جهرم که روزی قرار بود به اداره تبدیل شود امروز تعطیل است. صرفا جهت اطلاع:

نمایندگی استاندارد در جهرم که روزی قرار بود به اداره تبدیل شود امروز تعطیل است.

مدیرکل استاندارد به وعده خود عمل نکرد. ...

جهرم شهری با مجتمع های تجاری بدون پارکینگ صرفا جهت اطلاع:

جهرم شهری با مجتمع های تجاری بدون پارکینگ

امروز یکی از بزرگترین مشکلات ترافیک شهر جهرم مجتمع های تجاری بدون پارکینگ است. ...

شاهکار شهرداری و اداره برق جهرم صرفا جهت اطلاع:

شاهکار شهرداری و اداره برق جهرم

شاهکار شهرداری و اداره برق جهرم در بهسازی معابر ...