امروز یکی از بزرگترین مشکلات ترافیک شهر جهرم مجتمع های تجاری بدون پارکینگ است.

به گزارش پایگاه خبری چهره جهرم، شهر جهرم با جمعیت بالغ بر ۱۳۰هزار نفر از کمبود پارکینگ و جای پارک مناسب به شدت رنج می برد. هر از گاهی نیز با طرح های چون یک طرفه کردن خیابان ها، نصب تابلوی توقف ممنوع و کارت پارک مسولین شهری قصد حل مشکل را دارن که در عمل موفقیت چندانی عایدشان نمی شود.

به نظر می رسد در تمام شهرهای دنیا تامین پارکینگ در یک مجتمع تجاری و تفریحی از اولویت های احداث بنا توسط شهرداری ها محسوب می شود.

اما متاسفانه در شهر جهرم موضوع حذف پارکینگ برای مجتمع های تجاری و مسکونی در مرکز شهر یک قانون نانوشته است.

شاید باور کردنش سخت و محال باشد که در خیابان های تجاری شهر جهرم هم چون ۲۲بهمن، ۱۷شهریور، جمهوری اسلامی و بلوار شهیدرجایی فقط در شعاع کم، چند ده بانک و مجتمع تجاری  موجود است که سابقه ساخت خیلی از این بانک ها و مکان های تجاری از چندسال اخیر تجاوز نمیکند.

حال سوال اینجاست که آیا در این مدت که با صدور پروانه های بدون تامین پارکینگ اقدام به ساخت چنین بناهایی در شهر را صادر کرده ایم. آیا پارکینگ های عمومی ما نیز رشد چندانی داشته است و چرا مسولین شهری اجباری برای تامین پارکینگ در این مکان ها از خود نشان نداده اند.

پایگاه خبری چهره جهرم آمادگی دارد پاسخ مسولین شهر را به این موضوع که از مطالبات به حق مردم است در همین پایگاه خبری به اطلاع مردم برساند.

در پایان به نظر می رسد مسولین شهر و شورای شهر جهرم باید فکری به حال این وضعیت نابسامان جای پارک برای خودروهایی باشد که روز به روز بر تعداد آن ها اضافه می شود.

کلید واژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :