تمام امکانات برای برگزاری دقیق سرشماری نفوس و مسکن در جهرم مهیا است.

به گزارش چهره جهرم، علیرضا صحرائیان در نشست خبری ظهر امروز با اشاره به اینکه امکانات برای برگزاری هرچه دقیق تر سرشماری نفوس و مسکن فراهم است گفت:ستاد سرشماری در بهزیستی جهرم مستقر شده است.
وی تصریح کرد:با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با دولتمردان کسب اطلاعات دقیق در سرشماری افزود: هرچه اطلاعات دقیق تر باشد تصمیم گیری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و غیره بهتر انجام می شود.
معاون استاندار فارس با بیان اینکه از سوم تا ۲۴مهرماه مرحله اول سرشماری انجام می شود،  خاطرنشان کرد: عموم مردم کارمندان، اساتید، مدیران و غیره می توانند با مراجعه به سایت سرشماری ثبت نام کنند که در این راستا هزینه دولت کاهش می یابد.
فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه از ۲۵مهرماه تا ۲۵ابان ماه مرحله دوم سرشماری انجام می شود، افزود: در این مرحله مامورین سرشماری با مراجعه به درب منازل اطلاعات مردم ثبت و ضبط می کنند.
وی ادامه داد:۱۱۰نفر عوامل اجرایی کار سرشماری در جهرم انجام می دهند که در این راستاتاکنون ۳۶۰نفر متقاضی برای مامور سرشماری ثبت نام کرده اند که ۶۱نفر پذیرفته می شوند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :